Aktualności

POMOC PAŃSTWA DLA PSZCZELARZY

POMOC PAŃSTWA DLA PSZCZELARZY
Dodano: 10/06/2021

POMOC PAŃSTWA DLA PSZCZELARZY
(zrzeszonych w organizacjach oraz dla niezrzeszonych)


Z dniem 28 maja 2021 r. ruszył nabór wniosków o dopłatę do zazimowanych rodzin pszczelich. Można otrzymać 20 zł za każdą w rodzin, które przezimowały.

Aby móc sięgnąć po te pieniądze, trzeba mieć pasiekę zarejestrowaną w biurze Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca br.
Warunkiem przyznania pomocy jest uzyskane od Powiatowego Lekarza Weterynarii aktualne (tegoroczne) zaświadczenie o ilości posiadanych rodzin. Oprócz tego zaświadczenia będzie też potrzebne zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów (ewentualny. wniosek o wpis do rejestru producentów dodaje się tylko wtedy, jeśli nie macie numeru EP).
Zaświadczenia te są załącznikami do wniosku, który należy złożyć w powiatowym biurze ARIMR (w kancelarii, wrzucając do urny podawczej, można też wysłać listem poleconym).

Można też załatwić wszystko z domu, przez ePUAP: https://www.arimr.gov.pl/bip/uslugi-arimr-na-epuap.html (posiadając tam konto). Nadal będą potrzebne załączniki – w tym zaświadczenie PLW.

Dalsze instrukcje można znaleźć na https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Namawiamy wszystkich do skorzystania z tych pieniędzy nawet wtedy, jeśli wydają się Wam za małe. Także wtedy, jeśli nie chce się Wam schylić po nie. Nawet wtedy, jeśli sądzicie, że ta pomoc w ogóle nie ma sensu. Namawiamy dlatego, że jest to jedyna droga do usystematyzowania mechanizmów pomocowych dla pszczelarzy (choćby policzenia, ile mamy w końcu w Polsce rodzin pszczelich i pszczelarzy).

Jeśli chcecie, by z czasem pomoc Państwa trafiała wyłącznie do pszczelarzy z pominięciem działaczy pszczelarskich i nie była przekierowywana do wybranych odgórnie producentów leków, matek pszczelich, odkładów i sprzętu, byście sami mieli wpływ na co idą te pieniądze, wejdźcie koniecznie w ten program. To pierwszy krok. Nie wiemy przecież, kiedy znowu nadarzy się podobna okazja porządkowania pszczelarskich spraw..

Wniosek_pomoc_na_utrzymanie_Pszczol_2021_www
Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter