PORADY PREZESA - CZERWIEC

Czerwiec w pasiece

 

Wczesna wiosna, a szczególnie miesiąc maj, obfitują mnogością kwitnienia wielu roślin nektarodajnych takich,  jak mniszek lekarski, drzewa owocowe czy rzepaki. Jeżeli dopisuje pogoda to w rodzinach pszczelich jest praca i ich dynamiczny rozwój. Jeżeli pszczelarz zapewni rodzinie przestrzeń w ulu dokładając węzę do gniazda i nadstawki, to w zasadzie ma spokój w pasiece. Gorzej jest obecnie w miesiącu czerwcu. W dawnych latach było przysłowie mówiące „Rój na Jana wart furę siana”, co oznaczało, że pożytek pszczeli po 24 czerwca był na tyle obfity, że pszczoły przynosiły jeszcze znaczną ilość miodu, gdy

kwitły jeszcze łąki, koniczyny – szczególnie biała, chabry w zbożach, ognichy. Dziś te pożytki zniknęły z naszych pól. Obecnie w czerwcu nadzieja na pożytek tkwi jedynie w akacji.

Gdy zawiedzie akacja, której nota bene jest coraz mniej, dla pszczół następuje ciężki okres egzystencji. Również jest to ciężki okres dla pszczelarza. Otóż, po burzliwym okresie majowego rozwoju rodzin okresowy brak pożytku w czerwcu, jeżeli odpowiednio nie zadziałamy, skutkuje masowymi rójkami, bardzo niekorzystnymi dla pszczelarza szczególnie, gdy rójki te opuszczą pasieczysko i odlecą w „siną dal”.  W rodzinie gdzie doszło do wyjścia rójki, sama rodzina pozostanie, nawet „odnowi się matka”, ale pożytku miodowego w danym roku dla pszczelarza nie będzie. Co robić by pszczoły bez strat przetrwały ten niekorzystny dla nich czas ?

Porady prezesa CZERWIECRamka z czerwiem
Dobrze wypełniony w ramce zwarty czerw świadczy o dobrej jego jakości i dobrej matce.

 #  Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie matki w izolatorze min. 3-ramkowym. Następuje wtedy znaczne ograniczenie czerwienia, a matka nie jest w stanie opuścić izolatora i nie dochodzi do rójki.


 # Możemy znacznie osłabić rodzinę macierzystą wykonując w niej odkład. Wykonanie odkładu polega na wycofaniu z ula macierzaka 2-3 ramek krytego czerwin z pszczołami i umieszczeniu całości najlepiej na innym odległym o ok . 3 km pasieczysku w przygotowanym ulu. Należy zwrócić uwagę, by w pobranych ramkach były zapasy miodu, lub niezwłocznie podkarmić rzadkim syropem 1:1 w ilości  1 litra co kilka dni. W odkładzie po kilku dniach należy sprawdzić czy są założone mateczniki i wtedy pozostawić jeden dorodny lub pokasować wszystkie i poddać matkę. Może zdarzyć się także, że w odkładzie znajdzie się matka, wtedy podobną operację należy wykonać w macierzaku.

Porady prezesa CZERWIEC
 # Ważnym elementem przeciwrójkowym jest pobieranie przyniesionego przez pszczoły miodu. Miód pozostały w ramkach blokuje przestrzeń tworząc ciasnotę w ulu. Ponadto miód rzepakowy nie odbierany na czas może już w ramkach skrystalizować się i jest wtedy nie do pobrania przez pszczelarza. Pobierając pierwsze miody miejmy na uwadze ich odpowiednią gęstość i posiadaną zawartość min. 81 % suchej masy. Miód po odwirowaniu i przecedzeniu przez gęste sito winien być poddany w temperaturze pokojowej klarowaniu w czasie 1 doby, a następnie rozlany do opakowań detalicznych, czyli słoików. Pamiętajmy o stosowaniu nowych metalowych nakrętek, co gwarantuje dobre jego przechowanie.


 # Właśnie w tym czasie bezpożytkowym dobrze jest dokonać wymiany matki na młodą. Likwidując dotychczasowa matkę przerywamy czerwienie i nim młoda rozpocznie czerwić przetrwamy niekorzystny okres, a młoda matka nie będzie skłonna już do rójki. Okres przełomu maja i czerwca jest najkorzystniejszym do tworzenia odkładów, co automatycznie przeciwdziała rójce.


 # Utrzymujemy w ulach duże w pełni otwarte wylotki, co sprzyja dobrej wentylacji. Daszki malujemy białą farbą emulsyjną, co znacznie zmniejszy nagrzewanie uli przez promienie słoneczne.

Zubożające pożytki pszczele wymagają zwiększonych form regulacji struktury rodziny pszczelej, szczególnie gdy pożytki kończą się wraz z przekwitnięciem lipy. Kłania się tu zastosowanie metody Taranowa, która zakłada stosowanie przyspieszonego rozwoju na 51 dni przed spodziewanym pożytkiem, co w naszych warunkach przypada na drugą połowę marca, ale metoda ta zakłada ograniczenie czerwienia matki na 29 dni przed spodziewanym zakończeniem pożytku. Zakładając, że lipa kończy kwitnienie 20 lipca to około 20 czerwca powinniśmy radykalnie ograniczyć matkę w czerwieniu zamykając ją w izolatorze na starych ramkach przewidzianych do wycofania, wypełnionych pyłkiem i miodem, gdzie nie będzie miała dużo miejsca do czerwienia lub co metoda ta przyniesie pełny efekt zamykając ją w izolatorze „Chmary”.
   Populacja pszczelej rodziny nie mając pracy przy wykarmieniu czerwiu zajmuje się pracą przy znoszeniu pożytków i zwiększony efekt wydajności miodowej rodziny będzie niewątpliwy.

Porady prezesa CZERWIEC

Ramki nadstawkowe wewnątrz ula.
Pobierane do miodobrania ramki winny posiadać zasklepiony miód. 

 Ponadto ograniczona ilość czerwiu lub jego pełny brak (gdy zastosujemy izolator Chmary) stwarzają warunki do skutecznej likwidacji warrozy w populacji pszczół sierpniowych, które będą stanowiły główną grupę pszczół zimujących, ale o tym będzie w poradach lipcowych i dalszych, które dalej będzie kontynuował Kolega Sławomir Podgajny bogatszy o wiadomości z kursów R-04 i R-17 w Sulejowie, których jest uczestnikiem. Życzę więc Koledze Sławkowi dużo satysfakcji z dzielenia się wiedzą, a jednocześnie dziękuję za wielką pasję pszczelarską z pożytkiem dla naszego Koła i Pszczelarzy.

Brzeziny 29 maja 2016 r.               

Zbigniew Sokołowski
                            Prezes RKP Brzeziny

Porady prezesa CZERWIEC

Atrakcyjny dla pszczół kwiat czosnku ozdobnego kwitnący w maju.

Subskrybuj nasz newsletter