RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
 
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach oświadcza:


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjęliśmy nową politykę prywatności, w której wyjaśniamy w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.
Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies według zasad opisanych odrębnie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich plików cookies, choć serwis może bez nich nie działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych powyżej celach, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.
 
I.INFORMACJE OGÓLNE
Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej: http://www.wzp-lodz.com.pl („Serwis”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest Rejonowe Koło Pszczelarzy w 95-060 Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, telefon: 663946411, e-mail: kontakt@pszczelarze-brzeziny..pl („ADO”).
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w profilach osobowych informacje,
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
II.PLIKI COOKIES
Postępowanie według polityki plików cookie
III.LOGI SERWERA
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
IV.DANE OSOBOWE
Od Użytkowników Serwisu zbieramy następujące dane osobowe:
w przypadku Newslettera: adres e-mail,
w przypadku formularza kontaktowego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu następuje w celu realizacji zadań statutowych RKP w Brzezinach, w tym
kontaktu z członkiem związku bądź Kotrahentem
udostępnienia informacji partnerom współpracującym,
w celach marketingowych oraz statystycznych,
wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych),
przy czym na wykorzystanie danych osobowych użytkownik Serwisu wyraża oddzielną, wyraźną zgodę. ADO nie uzależnia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celu realizacji umowy od udzielenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych.
Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
ADO będzie się kontaktował z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
ADO gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a ponadto rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 z 2004 r.),
Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
żądania czasowego lub stałego wstrzymania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia(„prawo do bycia zapomnianym”),
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: adres e-mail kontakt@pszczelarze-brzeziny.pl, numer telefonu  663946411.
ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Danych.

 

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych i cookies we wskazanych powyżej celach, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Subskrybuj nasz newsletter