Historia

Logo RKPHistoria Rejonowego Koła Pszczelarzy

w Brzezinach.

 

Logo RKP pasy

1946 r.Świadectwo

Pierwsza informacja o istnieniu ówczesnego Powiatowego Związku Pszczelarzy w Brzezinach, znajdująca się w kronice pszczelarskiej. pochodzi z dnia 20 stycznia 1946 r. Sygnowany na dokumencie podpis prezesa jest nieczytelny. Koło stanowiące oddział powiatowy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi już istniało i organizowało kurs dla rzeczoznawców chorób pszczelich. Wykładowcą tego kursu był Józef Sokołowski z Gałkówka. Koło w tym czasie prowadziło aktywną działalność, posiadając w tym czasie walce grawerowane do wyrobu węzy.

1950 r.
Rokiem klęskowym dla organizacji pszczelarskiej był rok 1950. W ramach spółdzielczości związek pszczelarski został włączony do pionu samopomocy chłopskiej, a posiadany przez pszczelarzy sprzęt przyjęto bez odszkodowania.
Z ramienia tej spółdzielczej organizacji instruktaż dla pszczelarzy prowadził aktywny działacz pszczelarski Franciszek Migacz.
"Pamiętam jako małe dziecko, jak wielokrotnie wizytował w pasiece mego ojca" - opowiada Zbigniew Sokołowski, obecny prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.
Reaktywowanie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach nastąpiło w latach 1956-1957.

1960 r.
"Prezesem koła został mój tata, Jan Sokołowski z Paprotni. Wiceprezesem został Jan Pielesiak z Będkowa, a sekretarzem Wacław Stawiany z Gałkówka Parceli.
Kierownikiem biura Wojewódzkiego Związku w Łodzi był w tym czasie Jerzy Garczarczyk" - dowiadujemy się od Zbigniewa Sokołowskiego.
Koło w tym czasie prowadziło stosunkowo aktywną działalność. Z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzezinach doktora Masłowskiego organizowano tzw. białe niedziele, w które to przeszkoleni pszczelarze dokonywali przeglądu pni w pasiekach pod kątem obecności zgnilca w rodzinach. Skontrolowano wówczas cały ogromny powiat brzeziński, większość pasiek zlokalizowanych na jego terenie.

1975 r.
Po reorganizacji administracyjnej od maja 1975 r.zaczeły powstawać nowe lokalne koła gminne w Rogowie, Jeżowie, Dmosinie. Koluszki zgodnie z nowym podziałem zostały włączone do woj. piotrkowskiego. W latach następnych koła wykonywały listy na przydział cukru kontrolując wiarygodności deklaracji pszczelarzy. W latach 80-tych koło Brzeziny posiadało siedmiu rzeczoznawców chorób pszczół. Organizowano kursy na tytuł mistrza pszczelarza.

1981 r.SOLIDARNOŚĆ wpis do kroniki koła

Od 16 grudnia 1981 r. Zbigniew Sokołowski został pracownikiem WZP Skierniewice z/s w Łowiczu. Były to pierwsze dni wprowadzonego w Polsce stanu wojennego.
1982 r.
Począwszy od 1982 r., gdy prezesem PZP został ks. Henryk Ostach, corocznie organizuje się z dużym rozmachem Krajowe Święto Pszczelarzy. Pierwsze takie święto zorganizowane zostało w Toruniu, następnie w Zielonej Górze, w Suwałkach. Pszczelarze koła uczestniczyli w tych uroczystościach.W tym czasie ks. Ostach podjął inicjatywę budowy Domu Pszczelarza w Kamiannej. Pszczelarze, w tym również z naszego koła, fundowali "cegiełki" na ten cel.

1983 r.
W 1983 r. nasz teren obiegła inwazja varroa destructor. Padło wtedy wiele pasiek.
1984 r.

Od 1984 r. podjęto decyzje o realizowaniu cyklicznych zebrań pszczelarskich w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Na koniec 1984 r. miasto Brzeziny liczyło 35 członków koła, a gmina Brzeziny 62 członków.

Od 1984 r. powstał klub pszczelarzy w Skierniewicach przy Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, którego prezesem był dr Andrzej Pidek, a sekretarzem Zbigniew Sokołowski.

1987 r.
WApimondia 1987 r. w Warszawie odbył się międzynarodowy kongres pszczelarski „Apimondia”.
W 1987 r. Zbigniew Sokołowski był autorem comiesięcznych porad w miesięczniku „Pszczelarstwo". W tymże roku cieszyliśmy się wizytą Jana Pawła II na Lublinku w Łodzi.

1990 r.
W dniu 27 lipca 1990 r. po krótkiej chorobie zmarł na serce prezes kola pszczelarzy w Brzezinach Jan Sokołowski. Następnym Prezesem został Zbigniew Sokołowski.
13 stycznia 1992 r. koło w Brzezinach przeszło z ówczesnego WZP Skierniewice z/s w Łowiczu do WZP w Łodzi.

1994 r.
W 1994 r. na walnym zjeździe Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach Zbigniew Sokołowski z uwagi na pełniona funkcje Wójta Gminy złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa. Walne zgromadzenie ustanowiło Zbigniewa Sokołowskiego Prezesem honorowym organizacji. Prezesem koła wówczas został Gładys Stanisław.

1999 r.
Stanisław Gładys wiosną 1999 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa. Walne zgromadzenie koła ponownie wybrało Prezesem Zbigniewa Sokołowskiego.

Sztandar brzezińskich pszczelarzy2000 r.
Wiosną 2000 r. kolega Adam Pieniążek i Piotr Stawiany zgłosili inicjatywę ufundowania sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.

2002 r.

W dniu 1 grudnia 2002 r. odbyła się w kole wspaniała uroczystość poświęcenia sztandaru koła, którego dokonał proboszcz parafii Brzeziny Bogumił Walczak przy udziale Krajowego Kapelana Pszczelarzy ks. Eugeniusza Marciniaka.
Koło w tym czasie organizowało corocznie święto Pszczelarzy, poświęcenie sztandaru odbyło się równocześnie z organizacją V Święta Pszczelarzy w Brzezinach. Koło Pszczelarzy w Brzezinach było inspiratorem organizowania wspólnych świąt wojewódzkich. Pierwsze takie święto odbyło się właśnie w 2002 roku i były to I Wojewódzkie Dni Pszczelarza.

2010 r.
Niektóre święta Pszczelarzy Koła Brzeziny stanowiły również święto Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi - jak chociażby było to 26 września 2010 r. w Rogowie.
Koło Brzeziny było współorganizatorem wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy kursów kwalifikacyjnych na tytuł mistrza pszczelarza i wykwalifikowanego pszczelarza.

2011 r.

W celu pogłębiania wiedzy koło zorganizowało jesienią 2011 r. wyjazd szkoleniowy do Instytutu Pszczelarskiego w Puławach

2012 r.Wpis na listę produktów tradycyjnych

Z inicjatywy prezesa koła, Zbigniewa Sokołowskiego, w dniu 18 stycznia 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Łodzi reprezentowanego przez prezesa Romulalda Dąbrowskiego z Nadleśnictwem Brzeziny z/s w Kaletniku. Na mocy porozumienia, pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach mają możliwość na mocy indywidualnych umów, stawiania uli na obszarach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Spalsko-Rogowskie i używania logo Nadleśnictwa na etykietach miodów pozyskanych na terenach leśnych LKP.

W latach 2011-2012 podjęte zostały działania dla umieszczenia miodów z obszaru działania Rejonowego Koła Pszczelarzy na liście produktów tradycyjnych. Z inicjatywy prezesa Zbigniewa Sokołowskiego i złożonego przez niego odpowiedniego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego „Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki” w dniu 27 lipca 2012 r. został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koło w tym czasie zmieniło etykiety na nowe, zawierające tą informację.
W dniu 20 października 2012 r. prezes koła Zbigniew Sokołowski i Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada przeprowadzili konkurs wiedzy o pszczołach w szkole podstawowej i gimnazjum w Rogowie. W 2012 r. zorganizowany został wyjazd szkoleniowy do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.

W pasiece2013 r.
W 2013 r. koło wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy,  także przy współpracy Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, było współorganizatorem Wojewódzkiego Święta Pszczelarzy, które miało miejsce w miejscowości Stara Wojska.

2015 r.

Zwyczajem zapoczątkowanym wiele lat temu, pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, spotykają się w styczniu 2015 r. na uroczystym spotkaniu noworocznym.

Od wielu lat, w każdą drugą niedzielę miesiąca, o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbywają się zebrania informacyjno-szkoleniowe pszczelarzy skupionych w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Brzezinach.

Podobnie od wielu lat, każdego roku organizowana jest pielgrzymka pszczelarzy ze sztandarem na święto św. Ambrożego do Częstochowy.

Strona www pszczelarzy Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i RawkiWiosną 2015 r. brzezińscy pszczelarze rozpropagowali w swoich środowiskach własne plakaty informujące o negatywnych skutkach dla pszczół źle prowadzonych zabiegów chemizacyjnych w rolnictwie i sadownictwie. Podobną funkcję edukacyjną miały linijki-zakładki, które trafiły do młodzieży okolicznych szkół i innych zainteresowanych. Plakaty i zakładki zostały zaprojektowane i wykonane przez naszego członka, Sławomira Podgajnego.

Od sierpnia 2015 r. brzezińscy pszczelarze pochwalić się mogą swoją stroną internetową o adresie www.pszczelarze-brzeziny.pl , którą założył i wypełnił treścią Sławomir Podgajny, na portalu FB z kolei prowadzony jest przez Przemysława Kościołka żywy, pełen bieżących informacji profil https://www.facebook.com/Rejonowe-Koło-Pszczelarzy-w-Brzezinach-885103048166458/?fref=ts . Przy akceptacji dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Anna  i Sławomir Podgajni zaprojektowali w oparciu o oznakowanie graficzne PKWŁ, logo brzezińskiego Koła oraz logo dla miodów tradycyjnych pozyskiwanych na Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki, które będzie eksponowane na etykietach o nowej, niedawno zaprojektowanej szacie graficznej. Trwają prace nad wykonaniem uroczystych peLogo miodu Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawkileryn dla pocztu sztandarowego.

2016 r.Zakładka strona B

Zbliża się 70-ta rocznica funkcjonowania Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach ...

 

za podstawie kroniki i Zakładka strona Aopowieści

Prezesa Rejonowego Koła Pszczelarzy

w Brzezinach

Zbigniewa Sokołowskiego

przedstawił Sławomir Podgajny

Brzeziny 26.11.2015 r.

 Etykieta miód wielokwiatowyPlakat opryski 2015Etykieta miód spadziowyEtykieta miód rzepakowy

Subskrybuj nasz newsletter