UBEZPIECZENIA PASIEK

Ubezpieczenia pasiek

Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach kontynuują każdego sezonu akcję ubezpieczania pasiek w zakresie OC od użądleń przez pszczoły.

Firmą oferującą i realizującą ubezpieczenia jest TUR "WARTA" S.A.


Wysokość składek na to ubezpieczenie wynosi:
Każda pasieka do 50 uli – 6 zł
Jeśli pasieka w jednej lokalizacji ma więcej niż 50 uli, to liczymy 6 zł za każde 50 uli.


Suma ubezpieczenia:
15.000 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy.
30.000 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza)


Szkodę w „Warcie” można zgłosić telefonicznie pod numerem: 801 308 308.

 

Zapraszamy do przestudiowania warunków ubezpieczenia:

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej
tekst jednolity

Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015, poz. 1844)

 

przedstawiono na podstawie informacji uzyskanych z WZP w Łodzi w dn. 2018.04.03

Subskrybuj nasz newsletter