Aktualności

20 marca - Światowy Dzień Wróbla !

20 marca - Światowy Dzień Wróbla !
Dodano: 20/03/2021

ŚWIATOWY DZIEŃ WRÓBLA - 20 MARCA

Wróblom nie jest lepiej, niż pszczołom. Dzielą ten sam trudny los.
Pszczoły, zwłaszcza miodne, korzystają jednak z opieki pszczelarzy.
Wróblom pozostaje coraz trudniejsza walka o przetrwanie ...

Panuje powszechne przekonanie, że wróble mają się dobrze. Nic bardziej mylnego !
Naukowcy alarmują, że jest ich coraz mniej.
Najbardziej alarmujące dane pochodzą z dużych miast. Populacja wróbla w Warszawie od lat 70./80. XX w. do pierwszej dekady XXI wieku spadła o 47-48 %, w Hamburgu o 75 %, w Londynie o 60 %. Dlaczego ? Teorii jest wiele.
Wróble ciężko zniosły zmianę sposobu przemieszczania się ludzi w miastach, kiedy z ulic zniknęły konie, a w ich miejsce wprowadzono samochody. Spadek liczby wróbli wiązał się z faktem, że wcześniej obficie korzystały z przeznaczonego dla koni owsa.
I tak to od lat 70-tych w całej Europie rozpoczął się gwałtowny proces zmniejszania się populacji wróbli. W wielu miejscach ma on ogromne rozmiary.

Pomimo zainteresowania problemem wielu naukowców, do dziś przyczyny tak poważnego spadku nie pozostały dostatecznie wyjaśnione.
Jedną z najlepiej monitorowanych populacji w naszym kraju są wróble mieszkające w Warszawie. Ornitolodzy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN zbadali, że w ciągu 30 lat w stolicy ubył co trzeci mieszkający tu wcześniej wróbel !
Wśród wielu czynników, które wpływają na zmniejszanie się liczby wróbli, do najistotniejszych zaliczane są:
• zmniejszenie ilości miejsc lęgowych (przede wszystkim na skutek kratowania otworów w budynkach przy ich termomodernizacji),
• spadek liczby owadów stanowiących pokarm dla piskląt,
• zatrucie powierzchni ziemi, czyli miejsc żerowania, metalami ciężkimi i innymi toksycznymi substancjami,
• ubytek krzewów – szczególnie w zimie krzewy są dla wróbli miejscem, gdzie mogą schronić się przed drapieżnikami (np. przed krogulcem), przed ludźmi, a dodatkowo z gęstwiny krzewów łatwo jest przefrunąć na ziemię w poszukiwaniu pokarmu,
• zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu w miastach, powodujące zmniejszenie masy ciała u piskląt i tym samym spadek ich przeżywalności.

Na terenie Polski wróbel objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i należy do gatunków wymagających ochronny czynnej. Zgodnie z § 10 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk wróbla polega na m.in.: odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień, ochronie drzew z dziuplami, budowaniu sztucznych miejsc lęgowych, dostosowaniu sposobów i terminów prac budowlanych czy remontowych, tak aby zminimalizować wpływ na zwierzęta i ich siedliska. Czyż, poprzez odpowiedni dobór nasadzeń, nie wspaniała okazja, by korzyści odnosiły też pszczoły i inne zwierzęta ?

20 marca powinien być dniem, w którym każdy z nas przypomni sobie o małym szarym, słabo latającym Elemelku czy Ćwirku oraz uświadomi sobie, iż to w dużej mierze od niego zależy ich dalszy los. Z pozoru tak łatwe czynności jak zimowe dokarmianie, czy wieszanie budek lęgowych, mogą w dużej mierze ułatwić miejskie życie wróblom. Bo póki co, inaczej im pomóc za bardzo nie możemy.

Możemy jedynie dostrzegać, jak wiele powiązań istnieje w przyrodzie, a których naruszanie prowadzi do ogromnych strat.

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter