Aktualności

POWITANIE WIOSNY W PASIECE '2019

POWITANIE WIOSNY W PASIECE '2019
Dodano: 16/04/2019

"Powitanie wiosny w pasiece" to nazwa cyklu pszczelarskich wiosennych spotkań w Brzezinach. Tym razem szczególnych, gdyż połączonych z dwudniowym, wielotematycznym szkoleniem, wypadającym też w dniu szczególnym, to jest w Niedzielę Palmową. Szczególnych także z uwagi na tematykę i osobę wykładowcy.

 

Spotkaliśmy się w dniach 13-14 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Tutaj miało miejsce wydarzenie w formie szkolenia, zorganizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi przy współpracy z naszym Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Brzezinach (w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” - szkolenie realizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej)

 

Wykładowcą szkolenia był pszczelarz-praktyk i jednocześnie naukowiec, pan dr hab. Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. nadzw. UP.

Szkolenie rozpoczęło się w sobotę 13 kwietnia o godzinie 9.00. Gościliśmy tego dnia zastępcę dyrektora OT KOWR w Łodzi, pana Marka Sarwę oraz panią Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi.

W niedzielę 14 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach odprawiona została uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy. Mszę uświetniła obecność pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich. Jej atrakcją był poczęstunek miodowy urządzony na wolnym powietrzu dla uczestników mszy przez naszych pszczelarzy (szczególne podziękowania należą się tu państwu Renacie i Adamowi Nowickim za przygotowanie pysznych, uśmiechniętych pierników).

Szkolenie tego dnia wystartowało o godzinie 10:30. Jego gośćmi byli tym razem dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pan Wojciech Frątczak oraz pani Anna Walas – reprezentująca dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Pani prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi pełniła honory gospodarza wydarzenia.

Wykłady szkoleniowe dotyczyły przede wszystkim współczesnej gospodarki pasiecznej, ze szczególnym uwypukleniem gospodarowania na różnych typach uli korpusowych. Między innymi zostały omówione tematy:

- Rola ula korpusowego i rozwiązań konstrukcyjnych w nim zastosowanych we współczesnej gospodarce pasiecznej
- Gospodarka w ulu korpusowym Dadanta
- Rola odkładów we współczesnej gospodarce pasiecznej, terminy i sposoby tworzenia oraz wykorzystanie odkładów. Odkłady zbiorcze jako najlepsza metoda tworzenia odkładów
- Rasy pszczół. Korzyści i zagrożenia ze strony pszczoły buckfast.
- Żywienie pszczół w okresie bezpożytkowym.

Szkolenie, bardzo intensywne w treści i przekazie, miało ogromną, praktyczną użyteczność. Dostarczało argumentów przemawiających za unowocześnianiem gospodarki pasiecznej w kierunku uli korpusowych, zwłaszcza tych, które stały się światowym standardem (uli Dadanta, uli Langstrotha). Dostarczało argumentów dotyczących zmiany konstrukcji dennic, stosowania powałek, właściwych pokarmów.

Wydaje się, że było to szkolenie z tych, które zmieniają pszczelarstwo. Tu nie było obrazów spod mikroskopów, nie było wykresów, nie było teoretyzowania. Tu były wszystko mówiące fotografie pokazujące rezultaty. Rezultaty, o jakich marzą pszczelarze, a jakie są uzyskiwane w pasiece autora szkolenia.

Warto wspomnieć, że prof. Olszewski był gościem nie stroniącym od porad, rozmów, wymiany zdań. Z czego skwapliwie korzystało wielu uczestników szkolenia oblegając profesora podczas nielicznych, krótkich przerw. Wydaje się, że będzie to jedno z tych szkoleń, które zapamiętuje się długo. Wypada więc podziękować organizatorom za wybór doskonałego fachowca, a profesorowi za niezwykle przystępny sposób przekazania ogromnej ilości wiedzy.

 

Dziękujemy przy okazji firmie ŁYSOŃ za nieodpłatne udostępnienie najnowszego numeru "KRONIKI PSZCZELARSKIEJ". Dziękujemy także OŚRODKOWI DORADZTWA ROLNICZEGO w Bratoszewicach za sporą porcję broszur "OCHRONA ZAPYLACZY podczas stosowania środków ochrony roślin". Dziękujemy paniom, które w stołówce SMAKOSZ przygotowały wyborne posiłki, dzięki którym udało się pokonać trudy wielogodzinnych wykładów (i służyły serwisem pączkowo-ciasteczkowo-herbaciano-kawowym).

 

Zrelacjonował i sfotografował: Sławomir Podgajny

Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Powitanie wiosny w pasiece '2019
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter