Aktualności

KUPUJĄC PODRÓBKI, TRACISZ PO WIELOKROĆ !

KUPUJĄC PODRÓBKI, TRACISZ PO WIELOKROĆ !
Dodano: 06/02/2019

Kupując podróbki, tracisz wiele razy !


Napływ nielegalnych środków ochrony roślin, jak się szacuje, to nawet 10-25 % rynku. To ogromna ilość i ogromne zagrożenie. To nasze zdrowie i nasza przyszłość ...
 
Zbliża się pomału wiosna, początek sezonu wegetacyjnego – to również czas planowania zakupu środków ochrony roślin do wiosennych zabiegów. Warto ostrzegać przed zakupem podrobionych środków ochrony roślin oraz zwracać uwagę, jakie ryzyko niosą ze sobą podróbki.

Nielegalne, w tym podrobione środki ochrony roślin, to nieprzebadane mieszaniny chemiczne o nieznanym składzie i  nieprzewidywalnym mechanizmie działania. Kupując i stosując środki ochrony roślin zakupione z nielegalnych źródeł, rolnik naraża się na możliwość zakupu podróbki, a tym samym staje się członkiem przestępczego procederu, może narazić swój plon na zniszczenie oraz stworzyć ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska. 

Szacunki  EUROPOLU z 2012 r. wskazują, że podrobione środki ochrony roślin stanowią 10%, a w niektórych krajach 25% rynku, co przekłada się na miliardy euro rocznie. PIORiN  w 2018 roku kolejny już raz uczestniczyła w międzynarodowej operacji Silver Axe III, prowadzonej pod patronatem EUROPOLu oraz wspieranej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a ukierunkowanej na zapobieganie i zwalczanie procederu obrotu nielegalnymi środkami ochrony roślin. W ciągu 4-tygodniowej operacji, z udziałem 27 państw zatrzymano łącznie rekordową ilość 360 ton nielegalnych lub podrobionych pestycydów, która mogłaby być zastosowana na areale ok. 48 000 km2. W Polsce w ramach operacji Silver Axe III PIORiN przeprowadziła ponad 800 kontroli, efektem których było wykrycie wspólnie z KAS i Policją ponad 26 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Ujawnienie tak dużej ilości nielegalnych środków ochrony roślin było możliwe tylko dzięki znakomitej koordynacji działań podejmowanych w poszczególnych państwach oraz olbrzymiemu zaangażowaniu i pracy włożonej przez krajowe urzędy ochrony roślin, organy celne i policję.

Mając na uwadze wnioski EUROPOL-u wskazujące, że handlem podrobionymi środkami ochrony roślin zajmują się wysoce zorganizowane grupy przestępcze, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2016 r. powołał międzyinstytucjonalną grupę zadaniową ds. nielegalnych środków ochrony roślin, w skład której obecnie wchodzą przedstawiciele PIORiN, KAS, MRiRW, Prokuratury Krajowej, Policji, CBŚ i ABW oraz stowarzyszeń producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin. Głównym celem istnienia ww. grupy jest współdziałanie w celu ograniczenia zjawiska wprowadzania podrobionych środków ochrony roślin jak również wypracowywanie zmian przepisów oraz wnioskowanie o ich zmianę. Tylko wspólne działania organów odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego handlu podrobionymi środkami ochrony roślin mogą przynieść wymierne rezultaty w ograniczeniu tego procederu, czego dowodem są  wyniki operacji Silver Axe III.

Za pośrednictwem adresu e-mailowego nielegalnesrodki@piorin.gov.pl można zgłaszać wszelkie przypadki podejrzenia oferowania do sprzedaży czy stosowania nielegalnych środków ochrony roślin, wystąpienia obniżonej jakości środków ochrony roślin lub ich niewłaściwego działania, stwarzających podejrzenie, że produkty te mogą być podrobione.

ŚOR - nielegalne
ŚOR - nielegalne
ŚOR - nielegalne
ŚOR - nielegalne
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter