Aktualności

MATKI PSZCZELE - OFERTA NA 2019 r.

MATKI PSZCZELE - OFERTA NA 2019 r.
Dodano: 16/01/2019

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie ofert ma matki na sezon 2019 (na podstawie materiałów WZP w Łodzi).


Oferta matek na 2019 rok dla
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi

 

 

Nazwa pasieki    Nazwa / rodzaj matki    Cena [zł]


Pasieka – Melissa Agnieszka Wójtowicz
    - matki nieunasienione
a)    Linii MELISSA / linii CT 46    32,00
    - matki unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem
a)    Linii MELISSA / linii CT 46    85,00
    - matki inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem
a)    Linii MELISSA    130,00

Pasieka Hodowlana „Arnia”
Andrzej Mataczyński    Matki pszczele rasy kraińskiej linii TR ze skrzyżowania linii Prima, Gema i CT46   
    - nieunasieniona 20,00
    - unasienione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    50,00
    - unasienione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem (ilość ograniczona)    80,00
    - unasienione naturalnie na pasieczysku (ilość ograniczona)    60,00


Pasieka Hodowlana
mgr inż. Leszek Bielicki    Linia krzyżówkowa BIELKA, rasa KRAIŃSKA linia BIELKA I, rasa KAUKASKA linia WOŹNICA   
    - matka nieunasieniona    25,00
    - matka użytkowa unasieniona naturalnie - czerwiąca    60,00
    - matka użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia    60,00
    - matka użytkowa inseminowana ze sprawdzonym czerwienie    100,00
    - matka reprodukcyjna car. Bielka 1 lub krzyżówkowa Bielka ze sprawdzonym czerwieniem    200,00


Pasieka Zarodowa w Brześciu
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
    - matka pszczela reprodukcyjna sprawdzona na czerwienie RS (inseminowana)    200,00 / 216,00
    - matka pszczela reprodukcyjna nie sprawdzona na czerwienie RN (inseminowana) 150,00 / 162,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona naturalnie czerwiąca UP    70,00 / 75,60   

- matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie czerwiąca USS  80,00 / 86,40
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie nie czerwiąca USN    40,00 / 43,20
    - matka pszczela nieunasieniona NU    20,00 / 21,60


Pasieka Zawodowa w Czerminie
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem   

- matka pszczela reprodukcyjna unasieniona sztucznie nie sprawdzona na czerwienie 150,00 / 162,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie nie sprawdzona na czerwienie    50,00 / 54,00
    - matka pszczela nieunasieniona /jednodniówka/    20,00 / 21,60


Pasieka Mellifera
Maria Gembala    Rasa kraińska: Prima, Gema; rasa kaukaska: WG   
    - matka pszczela hodowlana reprodukcyjna unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia  180,00
    - matka pszczela hodowlana reprodukcyjna unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem    250,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    50,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem (ilość ograniczona)    100,00
    - matka pszczela unasieniona naturalnie na pasieczysku (ilość ograniczona)    70,00
    - matka pszczela nieunasieniona    25,00


Specjalistyczne Gospodarstwo Pszczelarskie GŁADYS Łukasz Gładys   

Matki pszczele linii Brzezinka   
    - matka pszczela nieunasieniona    25,00
    - matka pszczela unasieniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem    70,00
    - matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem    250,00


Pasieka w Grabanowie
LODR w Końskowoli    Matki pszczele rasy kraińskiej linii SK (Singer Końskowolski) Tb, J   
    - matka użytkowa unasieniona naturalnie    63,00 / 68,04
    - matka użytkowa nieunasieniona    21,00 / 22,68


Pasieka Reprodukcyjna Mistrz Pszczelarski
Seweryn Kalabis    Program krzyżowniczy „Karolinka”   
    - matka pszczela użytkowa unasieniona naturalnie na pasieczysku ze sprawdzonym czerwieniem    60,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona naturalnie na trutowisku ze sprawdzonym czerwieniem    70,00


Pasieka Zawodowa w Kocierzowach
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
    - matka pszczela reprodukcyjna sprawdzona na czerwienie RS (inseminowana) 200,00 / 216,00
    - matka pszczela reprodukcyjna nie sprawdzona na czerwienie RN (inseminowana)    150,00 / 162,00
    - matka pszczela użytkowa unasieniona naturalnie czerwiąca UP    70,00 / 75,60
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie czerwiąca USS    80,00 / 86,40
    - matka pszczela użytkowa unasieniona sztucznie nie czerwiąca USN    40,00 / 43,20
    - matka pszczela nieunasieniona NU    20,00 / 21,60
    - odkład z matką użytkową UP    250,00 / 270,00


Pasieka Hodowlana „Pożóg”
LODR w Końskowoli    Matki pszczele ras kaukaskiej linii M (Muchursk) i kraińskiej linii SK (Singer Końskowolski).   
    - matka reprodukcyjna unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem    210,00 / 226,80
    - matka reprodukcyjna unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    190,00 / 205,20
    - matka użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem    63,00 / 68,04
    - matki użytkowe unasienione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    42,00 / 45,36
    - matki użytkowe nieunasienione    21,00 / 22,68


Pasieka Hodowlana Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie    Matki pszczele rasy Kraińskiej linii Kujawskiej (Car Kd)   
    - matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem    150,00
    - matka pszczela unasieniona naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem    54,00
    - matka pszczela jednodniowa    21,60


Pasieka Hodowlana Iwony i Jacka Krysztof   

Rasy kraińskiej linii KASZUBKA   
    - nieunasieniona    20,00
    - unasieniona naturalnie    50,00
    - użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia    50,00
    - użytkowa inseminowana czerwiąca    100,00


Pasieka Hodowlana Krzysztof Loc   

Matki pszczele ras:
a)    kraińskie: linii Alpejka, NieSka, Jugo
b)    kaukaskie: linii Woźnica   
    - nieunasieniona    30,00
    - użytkowa unasieniona sztucznie czerwiąca    120,00
    - hodowlana reprodukcyjna unasieniona sztucznie czerwiąca    300,00
    - użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    60,00
    - hodowlana reprodukcyjna unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia 200,00


Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o.
    Rasa Krainka Victoria   
    - matka pszczela nieunasieniona    18,52 / 20,00
    - matka pszczela unasieniona    60,19 / 65,00


Dolina Stobrawy Sp. z o.o.  Pasieka Zarodowa  im. ks. dr. Jana Dzierżona  w Maciejowie    matki rasy kraińskiej w czterech liniach hodowlanych: krainka Pogórska – Cb, krainka  Cr, krainka  Ca, krainka Cp                                                                                                            
    - matki reprodukcyjne bez sprawdzonego czerwienia      150,00 / 162,00
    - matki reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem    200,00 / 216,00
    - matki użytkowe unasienione sztucznie bez sprawdzonego czerwienia        41,67 / 45,00
    - matki użytkowe unasienione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem       100,00 / 108,00
    - matki użytkowe unasienione na pasieczysku                 64,81 / 70,00
    - matki nieunasienione      19,44 / 21,00
    - odkład pszczeli 4-ramkowy z matką użytkową sprawdzoną na czerwienie (system ramki dadant)    220,00 / 237,60
    - odkład pszczeli 4-ramkowy z matką nieunasienioną ( system ramki dadant )  145,00 / 156,60


Pasieka Hodowlana Zbigniew Matula   

Matki pszczele rasy kraińskiej linii BAŁTYCKA   
    - nieunasiennione    20,00
    - unasiennione na pasieczysku ze sprawdzonym czerwieniem    60,00
    - odkłady pszczele matka unasienniona na pasieczysku ze sprawdzonym czerwieniem 5-cio ramkowe na ramkach ostrowskich    200,00 z opakow.


„MRÓWKA” Gospodarstwo Pszczelarskie   

Rasy i linie:
- rasa Kraińska linia M1
- Krzyżówka w obrębie rasy kraińskiej linia MDZ   
    - matka reprodukcyjna o sprawdzonym czerwieniu    300,00
    - matka użytkowa unasienniona sztucznie o sprawdzonym czerwieniu
    100,00
    - matka użytkowa unasieniona sztucznie (bez sprawdzonego czerwienia)    80,00
    - matka użytkowa unasiennione naturalnie    80,00
    - matka nieunasienniona    30,00
    - odkład z matką użytkową – odkład cztero ramkowy tylko na ramce wielkopolskiej - 3 plastry z czerwiem + 1 osłonowa    250,00


Pasieka Hodowlana Wioletta Naruszewicz   

Matki pszczele linii Krainka linii Wanda i linii Nieska; Kaukaska linii Muchurska; Środkowoeuropejska linii Augustowska   
    - matki nieunasienione    25,00
    - matki unasienione naturalnie    75,00
    - matki użytkowe inseminowane bez sprawdzonego czerwienia    50,00
    - matki użytkowe inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem    100,00
    - matki reprodukcyjne bez sprawdzonego czerwienia    200,00
    - matki reprodukcyjne sprawdzone na czerwienie    250,00


Pasieka Hodowlana Zbigniew Postuła   

- matka pszczela nieunasienniona    20,00
    - matka pszczela użytkowa czerwiąca, unasienniona w pasiece    65,00
    - matka pszczela użytkowa czerwiąca, unasienniona na trutowisku    80,00
    - matka pszczela reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem    200,00


Zakład Pszczelnictwa w Puławach
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach    Rasa KRAIŃSKA linia MARYNKA
Rasa KAUKASKA linia PUŁAWSKA:   
    - matka reprodukcyjna ze sprawdzonym czerwieniem    276,00 netto
    - matka reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia    138,00 netto
    - matka użytkowa unasienniona sztucznie bez sprawdzonego czerwia    46,00 netto
    - matki użytkowe nieunasiennione    23,00 netto


Pasieka Hodowlana „Sądecki Bartnik”    Matki pszczele rasy A. m. carnica linii Dobra i Karpatka   
    - nieunasienione    20,00
    - unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem    60,00
    - reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem    500,00


Łucja Skonieczna
Leszek Grzybowski    Rasa car linia SAWA, rasa car linia SAWA 1, rasa car linia SK, rasa cau linia M (Muchurska)   
    - matki reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem    800,00 netto
    - matki reprodukcyjne bez sprawdzonego czerwienia    600,00 netto
    - matki użytkowe unasiennione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem    70,00 netto
    - matki użytkowe unasiennione sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem
    100,00 netto
    - matki użytkowe unasiennione sztucznie  bez sprawdzonego czerwienia    50,00 netto
    - matki nieunasiennione    25,00 netto


Pasieka Hodowlana Wojciech Smaruj   

Matki pszczele rasy Kraińskiej linii Sklenar; Trojseck, Alpejka, Nieska, Linz, Peschetz   
    - nieunasienione    30,00
    - użytkowa unasieniona sztucznie bez sprawdzonego czerwienia    60,00
    - użytkowa unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem    120,00
    - reprodukcyjna bez sprawdzonego czerwienia    200,00
     - reprodukcyjna unasieniona sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem    300,00
    - naturalnie unasienione (ilość ograniczona)    100,00
    - odkład 4-ramkowy (ramka wielkopolska)    300,00


Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Strzyż   

Matki pszczele rasy Kraińskiej o nazwie „AS”   
    - matki nieunasienione    16,00 brutto
    - matki unasienione naturalnie na pasieczysku czerwiące    50,00 brutto
    - matki inseminowane bez sprawdzonego czerwienia    50,00 brutto
    - matki inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem    80,00 brutto
    - matki reprodukcyjne ze sprawdzonym czerwieniem    180,00 brutto


Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Szeligów”    Matki linii Sklenar 47/H/47 oraz 47/G/10
(matki użytkowe)   
    - nieunasienione    25,00
    - unasienione naturalnie ze sprawdzonym czerwieniem    70,00
    - inseminowane bez sprawdzonego czerwienia    50,00
    - inseminowane ze sprawdzonym czerwieniem    100,00


Gospodarstwo Pszczelarskie Sławomir Trzybiński   

Matki w odkładach rasa Kraińska linii Ab lub Tb, albo rasy Kaukaskiej linii hodowlanej Pb   
    - odkłady 3-ramkowe (3 plastry z czerwiem zasklepionym min. 0,7 kg pszczół, młoda matka rasy kraińskiej lub kaukaskiej unasienniona naturalnie, opakowanie bezzwrotne). Odkłady do uli wielkopolskich i warszawskich.    200,00/szt.


Pasieka Hodowlana mgr inż. Maria Wilde   

Rasa KRAINKA linia KORTÓWKA   
    - nieunasieniona    25,00
    - unasieniona na pasieczysku czerwiąca    75,00
    - użytkowa inseminowana bez sprawdzonego czerwienia    75,00
    - reprodukcyjna inseminowana bez sprawdzonego czerwienia    200,00
    - użytkowa inseminowana czerwiąca    150,00
    - reprodukcyjna inseminowana czerwiąca    300,00
    - odkład z matką użytkową 3 plastry czerwiu + 1 węza (jedynie ramka wielkopolska, odbiór własny)    250,00
    - odkład z matką reprodukcyjną 3 plastry czerwiu + 1 węza (jedynie ramka wielkopolska, odbiór własny)    500,00
    - odkład wczesny z matką ubiegłoroczną czerwiącą użytkową – 3 plastry czerwiu + 1 węza (jedynie ramka wielkopolska, odbiór własny)    350,00

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter