Aktualności

SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE !

SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE !
Dodano: 13/10/2017

Miło jest nam poinformować, że złożony przez nasze Koło do budżetu obywatelskiego na 2018 r. projekt "SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE" przebrnął etap eliminacyjny.

Zapraszamy wszystkich, dla których te pożyteczne owady są ważne, o udział w październikowym głosowaniu. Chcemy Was namawiać do głosowania na nasz projekt, by wygospodarowane ze wspólnej budżetowej puli pieniądze zostały skierowane na poprawę bazy pożytkowej pszczół w naszej najbliższej okolicy. To będą także Wasze piękniejsze ogródki. To będą w przyszłości dumne lipy.  To będzie nasze dzieło dla potomnych. Bo gdy są pszczoły - jest życie.

"SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE" to zadanie edukacyjne dotyczące upowszechniania wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi i znaczącej roli zapylaczy, w tym zwłaszcza pszczoły miodnej - jako indykatora stanu środowiska. Celem zadania jest istotny i znaczący wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do znaczenia i konieczności przywracania bioróżnorodności naszego najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego, które nas otacza, a także ochrony owadów zapylających w szczególności pszczoły miodnej. Zgodnie z projektem obejmować ma swym zasięgiem SUBREGION WSCHODNI województwa łódzkiego (obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński).


Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec województwa w drodze głosowania.
•Elektronicznie poprzez stronę internetową (aktywny link będzie dostępny od 1 października 2017 r.)
•Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania.  W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.
•Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem
„Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

Nasz pszczelarski projekt posiada kod W225 i znaleźć go można w grupie projektów dla subregionu wschodniego pod adresem https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/


SĄ PSZCZOŁY - JEST ŻYCIE

Więcej szczegółów na stronie https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Są pszczoły - jest życie !
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter