Aktualności

75 lat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach

75 lat Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach
Dodano: 09/03/2021

To już 75 lat, jak istnieje brzezińskie Koło gromadzące pszczelarzy spod okolic Łodzi po Rawę Mazowiecką. Największe Koło w województwie łódzkim.

Nie możemy świętować, jak zwykle.

Nie możemy spotykać się, jak to jeszcze rok temu miało miejsce.

Pszczół jednak nie zostawimy swojemu losowi. Czujemy się odpowiedzialni za ich istnienie - mimo chorób, mimo ubożejących pożytków, mimo klimatycznych przeciwności.

Cieszymy się zatem naszą pasją, naszym wysiłkiem, uzmysławiając sobie, że minęły trzy ćwierćwiecza, czas trzech pokoleń. Czas ogromnych zmian. Czas, który zmusza nas do walki o pszczoły - bo są najważniejsze. Gdy są one - jest życie !

Będziemy więc dalej chodzić koło pszczół, będziemy dbać o nie dopóki to możliwe,

Będziemy apelować o dostrzeganie roli i znaczenia pszczół - bo dziękli nim na naszych talerzach jest kolorowo, zdrowo, dostatnio.

 

 

Szanowni pszczelarze rolnicy, sadownicy przyjaciele przyrody i pszczół,

W tym roku  w kwietniu będziemy obchodzić tradycyjne święto "Powitanie wiosny w pasiece", ale chcemy podzielić się również radością świętowania Jubileuszu 75-lecia powstania naszego Koła.  Na tą okoliczność pragniemy podzielić się z Szanownym Państwem kluczowymi momentami tej historii. 
Rok 1946 już wtedy istniały powiatowe i wojewódzkie formy organizacyjne struktur pszczelarskich, organizowano kursy itp. Powstawały hurtownie pszczelarskie, zakłady wytwórcze. Entuzjazm ten został zahamowany w latach 1949-1956.Włączeniem          w państwowy pion "Samopomocy Chłopskiej" całych organizacji i ich zasoby. Powolna odbudowa następowała po roku 1956 a pion pszczelarski został włączone w struktury Kółek Rolniczych. Tyle dalekiej historii ale, pszczelarze to ludzie wielkiej aktywności pasji i wyzwań.
W 2000 r. za własne środki członków Koła i przyjaciół pszczelarzy został ufundowany Sztandar Koła. 
Od 1996 r. corocznie Koło nasze obchodziło Święto Pszczelarzy, a od 2002 r. Święto to zostało poszerzone o udział sadowników. W spotkaniach pszczelarskich uczestniczyło wielu znanych w kraju wykładowców, jak Jerzy Wilde,  Sławomir Bakier,  Paweł Chorbiński, Krzysztof Olszewski, Mariusz Chachuła,  eurodeputowany Janusz Wojciechowski, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat. Pszczelarzy w Kole systematycznie przybywało ,dołączyli do nas pszczelarze rejonu rawskiego, Głowna.
W 2012r. z inicjatywy naszego Koła zostało zawarte porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny. 27.07.2012r. miód z naszych terenów o nazwie "Miód Ziemi Brzezińskiej Wzniesień Łódzkich i Rawki" został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We współpracy z Strefą Rowerową Brzeziny od kilku lat organizowany jest w miesiącu maju rajd "Od pasieki do pasieki" z promocją ochrony pszczół i przyrody. W 70-rocznicę powstania Koła został ufundowany przez pszczelarzy i usytuowany obok kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach obelisk czci Św. Ambrożego patrona pszczelarzy.
Tyle historii, ale egzystencja pszczół w przyrodzie staje się coraz trudniejsza. Następuje zmiana tradycyjnego rolnictwa na rolnictwo "przemysłowe". Wielkoobszarowe uprawy niszczą bioróżnorodność, występują okresy głodowe dla owadów spowodowane szczególnie brakiem pyłku. Masowo giną owady stanowiące łańcuch pokarmowy ożywionej przyrody. Wszechobecna chemizacja upraw dopełnia zagrożenia dla istniejącej przyrody w tym pszczół. W celu umożliwienia aktywnego działania pszczelarzy, część pszczelarzy powołała stowarzyszenie prawne na prezesa tego stowarzyszenia wybrano Sławomira Podgajnego.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Woj. Łódzkiego stowarzyszenie to było realizatorem projektu przyrodniczo-pszczelarskiego "Są pszczoły jest życie". W ramach tego projektu m.in. w 16 gminach przeprowadzono warsztaty i prezentacje pszczelarskie ,rozdano do nasadzeń 1600 sadzonek lip, kilkaset bylin i krzewów miododajnych, kilka tysięcy porcji nasion i materiałów promocyjnych. Jako Koło i jego członkowie staramy się ratować i przywracać zasobność środowiska, ale jest tu potrzeba szerszego włączenia się każdego z nas w sprawę ratowania przyrody.
Z tych względów proponujemy i prosimy m.in. o :
- ograniczenie wycinki drzew, a jeżeli to konieczne dokonać nasadzeń rekompensujących,

- zachowania śródpolnych lasków, miedz, tradycyjnych sadów przydomowych,

- w przydomowych trawnikach spowolnić ich koszenie pozwalając zakwitnąć kwiatom, dotyczy to również zieleni miejskiej, pasów drogowych, 

- przywracanie dawnej tradycji sadzenia alei lipowych, klonów akacji,

-  nieustanne promowanie świadomości ekologicznej zdrowego i czystego środowiska w którym pszczoła jest wektorem jego rozwoju.
Naszą aktywność potwierdza udział naszych członków: Zbigniewa Sokołowskiego, Krystynę Wrońską, Adama Nowickiego, Sławomira Podgajnego, Ryszarda Balceraka w konkursie na Pszczelarza Roku i uzyskania tytułu finalisty roku a w ostatnim roku Sławomir Podgajny otrzymał główną nagrodę. Biorąc pod uwagę wspomnienie spotkań w gminach w 2019r. przychylność władz samorządowych zainteresowanie mieszkańców -uczestników tych spotkań jesteśmy pełni nadziei, że rozpoczęte dzieło budowy wrażliwości i świadomości na sprawy ratowania pszczół i przyrody- będzie dalej trwało.
Mamy nadzieję, że 75- letnia rocznica naszego jubileuszu będzie etapem dalszej współpracy, a być może z nastaniem warunków dalszej jego kontynuacji w terenie. Władzom samorządowym wojewódzkim, miejskim i gminnym oraz samym mieszkańcom przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia zdrowia oraz satysfakcji ze spełniania zamierzeń osobistych jak i wspólnych samorządowych.   

Z wyrazami uznania i szacunku. 

Zbigniew Sokołowski 

Prezes Zarządu
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.
Brzeziny,dn,02.03.2021r.


PS. Ze względu na warunki epidemiczne Święto Powitania Wiosny w Pasiece w Rejonowym Kole Pszczelarzy w Brzezinach w partnerstwie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Łodzi obchodzić będziemy w miesiącu kwietniu br, a w dniach 10-11  kwietnia odbędzie się szkolenie online organizowane przez W.Z.P. w Łodzi, którego wykładowcą będzie pan Marek Podlewski.

logotypy 1 miód
logotypy 1 koło
logotypy 1 75lecie
logotypy 1 pszczelarz
logotypy 1 etykieta
logotypy 1 podkurzacz
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter