Aktualności

International Day of No Pesticide Use - 3.XII.2020

International Day of No Pesticide Use - 3.XII.2020
Dodano: 03/12/2020

International Day of No Pesticide Use to Międzynarodowy Dzień bez Pestycydów.

Obchodzony jest 3 grudnia od 22 lat.

I choć nie jest to inicjatywa znana w Polsce, warto poznać jej cele.

Jest to wezwanie do refleksji i uświadomienia społeczeństwom na całym świecie poważnych problemów społecznych i środowiskowych wynikających ze stosowania pestycydów.


Dlaczego akurat 3 grudnia ? Przecież w Europie to koniec jesieni, początek zimy ?


Data ta została ustanowiona przez 400 członków Pesticide Action Network, International PAN (Sieć Akcji Pestycydowych w 60 krajach świata, w tym w UK i RFN w Europie), by przypominać o ponad 16.000 osób, które zginęły w wyniku katastrofy w Bhopal w Indiach, a która miała miejsce właśnie w dniach 2/3 grudnia 1984 roku.

W wyniku wycieku 27 ton toksycznego izocyjanianu metylu, użytego do opracowania pestycydu w Union Carbide Corporation, na gęsto zaludnionym obszarze i tylko w ciągu pierwszych trzech dni zginęło 8.000 osób. Ponad pół miliona osób zostało uznanych jako ranne.

Oprócz innych poważnych wypadków na świecie związanych z pestycydami, od czasu wprowadzenia rolnictwa monokulturowego z intensywnym stosowaniem pestycydów zanieczyszczone zostało powietrze, gleba, woda i żywność. To spowodowało poważne zachwianie równowagi w ekosystemie i postępującą zagładę dzikiej przyrody.

Ma to również poważny wpływ na różnorodność biologiczną w rolnictwie i przyrodzie Przyspieszyło to również procesy wylesiania i redukcji pokrywy roślinnej, powodując poważną utratę żyzności gleb.

Do następstw stosowania pestycydów należą przewlekłe zatrucia, które powodują poważne choroby, w tym m.in. nowotwory, wady wrodzone i nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu odpornościowego, zaburzenia neurologiczne i reprodukcyjne.

Stosowanie pestycydów zwiększa również ryzyko zachorowań na raka oraz ryzyko urodzeń dzieci z wadami rozwojowymi.

Zdaniem organizatorów, ze wszystkich zagrożeń chemicznych, z jakimi boryka się ludzkość, największym zagrożeniem są właśnie pestycydy.

Są też zagrożeniem dla owadów zapylających, w tym pszczół miodnych.


Co jest alternatywą ? Powrót do tradycyjnych metod produkcji żywności.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego jest alternatywą dla osiągnięcia czystego i zdrowego środowiska dla wszystkich.

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter