Aktualności

Przyspieszamy ! REFUNDACJE !!!

Przyspieszamy ! REFUNDACJE !!!
Dodano: 16/09/2020

Zapraszamy do uczestniczenia w mechaniźmie "WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH" na lata 2020-2022. Zapotrzebowania i wnioski przyjmowane będą do końca września br. W tej sprawie prosimy o kontakt z kol. Ryszardem tel. 507 398 571 lub e-mail: kontakt@pszczelarze-brzeziny.pl (z powodu obostrzeń sanitarnych nie przewidujemy jeszcze zebrań Koła).


Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państwo członkowskich w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich". Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich.


W praktyce pszczelarze poprzez swoje organizacje mogą korzystać z kilku projektów. Mają do dyspozycji:

Projekt Szkolenie
Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego
Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy
Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
Projekt Zakup pszczół
Projekt Analiza jakości miodu


Aby korzystać z mechanizmów refundacyjnych i pomocowych warto posiadać prawo legalnego umieszczania produktów pszczelich na rynku. W praktyce zatem należy zadbać o rejestrację np. sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego dla prowadzonej pasieki.


Prosimy o sprawne przekazywanie potrzeb na nowy sezon pszczelarski. Celem zapewnienia sprawnych procedur prosimy o podawanie numerów rejestracyjnych pasiek i decyzji uprawniających do umieszczania produktów pszczelich na rynku.


Zapotrzebowania na najbliższy sezon zamykamy 30 września 2020 r.Szczegóły mechanizmu dostępne są na stronach m.in.  ARiMR

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter