Aktualności

9 LUTY 2020 r. - zebranie Koła

9 LUTY 2020 r. - zebranie Koła
Dodano: 31/01/2020

Najbliższe zebranie Koła: 9 lutego 2020 g.11:00.
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach.

ZAPRASZAMY.


W programie:

1. Sprawozdanie za rok 2019 i wypracowanie planu pracy na 2020 r.
2. Rrozliczenie refundacji.
3. Nagrodzenie najbardziej aktywnych pszczelarzy koła.

 


Inne ważne tematy:
- skarbnik przyjmuje składki za 2020 r. plus zaległe
- są już znane ceny leków w 2020 r. - prosimy przymierzać się do zamówień
- prosimy aktualizować dane do refundacji. Do wzięcia udziału w programach, także dotyczących matek i leków, konieczne jest podanie numeru weterynaryjnego pasieki lub numeru zaświadczenia/wpisu pasieki do rejestru (wymaganie KOWR).
- przypominamy o konieczności wypełnienia formularza zgody na przetwarzanie danych (RODO). Brak wyrażenia zgody oznacza praktycznie rezygnację z przynależności do struktur WZP.
- ubezpieczenie OC

Leki dla pszczół - 2020 r, (według informacji z WZP)
Ceny leków 2020 (brutto):

Apilife var opakowanie 2 płytki = 12,41 zł netto = 13,40 zł brutto
Apiguard opakowanie 10 tacek = 86,12 zł netto = 93,00zł brutto
Apiwarol 1 op (25 tabletek ) = 42,13 zł netto = 45,50 zł brutto
Bayvarol opakowanie 5 x 4 paski =68,29 zł netto = 73,75 zł brutto
Biowar 1 op ( 10 pasków ) = 52,78 zł netto = 57,00 zł brutto
Thymovar 1 opakowanie 10 pasków = 82,41 zł netto = 89,00 zł brutto
PolyVarYellow opakowanie 10 pasków =  90,74 netto = 98 zł brutto
Varromed 500 ml= netto 94,44 =102,00 brutto

Apiwarol - 1 op. na 5 rodzin (5 tabletek/rodzinę)
BIOWAR - 1 op. na 5 rodzin (2 paski/rodzinę)
Bayvarol - 1 op. na 5 rodzin (4 paski/rodzinę)

Zakupy poza refundacją trzeba zgłaszać na osobnej liście.


Proponowane warunki ubezpieczenia:

- ubezpieczający: Polski Związek Pszczelarski w Warszawie,
- ubezpieczeni: pszczelarze zrzeszeni w PZP (po opłaceniu składek)
- zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem pasiek pszczelich i hodowlą pszczół na terenie RP,
- suma ubezpieczenia: 15.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza)
- franszyza redukcyjna: wykupiona.
- składka: 6,00 PLN od każdej pasieki. Za pasiekę uważa się taką, która gromadzi do 50 rodzin pszczelich, w przypadku większej liczebności pasieki liczona jest dodatkowa składka od każdej nowej pasieki powyżej 50 rodzin pszczelich.

Łyżka do spalania Apiwaroli
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter