Aktualności

56 Naukowa Konferencja Pszczelarska w Kazimierzu Dolnym

56 Naukowa Konferencja Pszczelarska w Kazimierzu Dolnym
Dodano: 07/03/2019

W dniach 5-6 marca 2019 r. w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym miała miejsce 56 Naukowa Konferencja Pszczelarska. Jej wspaniałym gościem był prof. Jerzy Woyke - nieugięty propagator twardych zasad prezentowania prac, dyscypliny biegu wydarzeń konferencyjnych i jeden z prelegentów, a gospodarzem prof. Zbigniew Kołtowski. To były dwa dni zwartych i intensywnych przekazywanymi treściami wystąpień.
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

I sesja plenarna – Biologia
Przewodniczący sesji – Prof. dr hab. Jerzy Wilde


Dwie osie obrotu w skrętach obronnych  trzech gatunków  pszczół olbrzymich Megapis – prof. dr hab. Jerzy Woyke - Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych, SGGW w Warszawie
 
Zmiana temperatury w czasie rozwoju czerwiu zasklepionego determinuje masę ciała trutni pszczoły miodnej – prof. dr hab. Krystyna Czekońska - Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
Zastosowanie półprzewodnikowych czujników lotnych związków organicznych w klasyfikowaniu statusu biologicznego robotnic pszczelich – dr Beata Bąk1, mgr Jakub Wilk1, prof. dr hab. Jerzy Wilde1, dr Maciej Siuda1, dr hab. Andrzej Szczurek2, dr hab. Monika Maciejewska2 - 1Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Pszczelnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Wrocławska
 
Czy karmienie mleczkiem pszczelim może chronić rozwijające się  larwy przed zanieczyszczeniami środowiska? – dr Hajnalka Szentgyörgyi1, dr Katarzyna Zięba2, dr Paweł Miśkowiec2, dr Agnieszka Moos-Matysik2, prof. dr hab. Krystyna Czekońska1 - 1Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2Zakład Chemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  
                                                
Porównanie poziomu biomarkerów stresu środowiskowego u zbieraczek Apis mellifera pochodzących z obszarów miejskich i wiejskich – mgr Łukasz Nicewicz, dr Agata Bednarek, dr hab. Alina Kafel, dr hab. Mirosław Nakonieczny - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Uniwersytet Śląski
 
II sesja plenarna –  Biologia, Hodowla i Genetyka

Przewodnicząca sesji – prof. dr hab. Krystyna Czekońska


Fragmentacja DNA plemników przyczyną powstawania czerwiu rozstrzelonego – dr hab. Grzegorz Borsuk1, dr Monika Kozłowska2, mgr Marcin Anusiewicz2, dr hab. Krzysztof Olszewski1 - 1Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
Różnorodność alleli genu determinujących płeć (CSD) w populacji pszczoły miodnej – dr Agnieszka Łaszkiewicz, dr Joanna NiedbalskaTarnowska, dr hab. Małgorzata Cebrat - Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 
Afrykanizacja – nowe zagrożenie dla różnorodności pszczół miodnych w Europie – dr hab. Andrzej Oleksa1, Szilvia Kusza2, dr hab. Adam Tofilski3 - 1Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  2Institute of Animal Husbandry, Biotechnology and Nature Conservation, University of Debrecen, Hungary, 3Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
Rozpoczynanie czerwienia przez nieunasienione matki pszczele – dr Jakub Gąbka - Pracownia Pszczelnictwa, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Badanie rozrodczości pasożyta Varroa destructor w rodzinach pszczelich a.m. carnica i a.m. caucasica – dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Beata Panasiuk, dr Dariusz Gerula, mgr Paweł Węgrzynowicz, Ewa Skwarek, Tomasz Białek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
III sesja plenarna – Choroby, szkodniki i zatrucia pszczół

Przewodnicząca sesji – dr hab. Krystyna Pohorecka
 
Kontrola pozostałości substancji zakazanych i leków przeciwbakteryjnych w miodzie w Unii Europejskiej – dr hab. Kamila Mitrowska, dr Anna Gajda, dr Tomasz Śniegocki, mgr Tomasz Błądek, mgr Maja Antczak, prof. dr hab. Andrzej Posyniak - Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
Czy w Polsce dochodzi do zatruć pszczół środkami ochrony roślin? – dr Tomasz Kiljanek, dr hab. Alicja Niewiadowska, mgr Marta Gaweł, dr Stanisław Semeniuk, Olga Burek, Milena Goliszek, prof. dr hab. Andrzej Posyniak - Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Pulawach
 
Skuteczność preparatu Polyvar yelow® (flumetryna 275mg) w zwalczaniu inwazji Varroa destructor w rodzinach pszczelich – dr Beata Bąk, prof. dr hab. Jerzy Wilde, dr Maciej Siuda, mgr Jakub Wilk - Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zastosowanie pułapek Müllera na roztocza Varroa destructor  - mgr Dawid Buchalik, dr Maciej Siuda, prof. dr hab. Jerzy Wilde - Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
IV sesja plenarna – Choroby, szkodniki i zatrucia pszczół, Inne zapylacze

Przewodniczący sesji – dr hab. Paweł Chorbiński
 
Czy regularne wgłębienia w pancerzu roztoczy mogą powodować bezpłodność u samic Varroa destructor? – mgr  Dawid Buchalik, prof. dr hab. Jerzy Wilde - Katedra Pszczelnictwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   16.20 – 16.30 Biotechniczna metoda walki z pasożytem Varroa destructor L. u pszczoły miodnej przy zastosowaniu płyty „Mullerbrettes” - Wojciech Kołodyński1, dr hab. Adam Roman2 - 1Pszczelarstwo Kołodyński, Gniewków 10, 58-173 Roztoka, 2Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Opracowanie preparatu bakteriofagowego do zastosowania w leczeniu oraz profilaktyce zgnilca amerykańskiego występującego u czerwia pszczoły miodnej – dr Ewa JończykMatysiak1, dr Kinga Świtała-Jeleń3, dr Ewa Popiela-Pleban2, mgr Barbara Owczarek1, mgr Dominika Kula1, mgr Joanna Neuberg1, mgr Norbert Łodej1, mgr Filip Orwat1, dr Katarzyna Hodyra-Stefaniak3, dr Beata Weber-Dąbrowska1, prof. dr hab. Andrzej Górski1,4 - 1Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, 2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 3Pure Biologics Inc, Wrocław, 4Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
Działanie kompozycji leczniczej otrzymywanej na bazie ekstraktu z brzozy na bakterie Paenibacillus larvae i larwy pszczele – dr hab. Sławomir Bakier1, prof. dr hab. Valery Isidorov1, dr hab. Krystyna Pohorecka2, lek. wet. Marta Skubida2, prof. dr hab. Izabela Święcicka3 - 1Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka, 2Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, 3Laboratorium Mikrobiologii Stosowanej, Uniwersytet w Białymstoku
 
Efektywność chowu pszczoły porobnicy włochatki Anthophora plumipes Pall. w latach 2016-2018 – dr Stanisław Flaga - Departament Rolnictwa i Geodezji – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
 
IV sesja plenarna  - Inne owady zapylające, Produkty pszczele 

Przewodniczący sesji – dr hab. Karol Giejdasz  


Czy miasta są dobrym miejscem do ochrony pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes)? - dr Weronika BanaszakCibicka1, dr Michał Żmihorski2 - 1Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2Instytut Biologii Ssaków PAN, Stoczek 1   10.40 – 10.50 Ocena efektywności zapylania trzech odmian grusz w sadzie towarowym przez murarkę ogrodową Osmia rufa L. - dr hab. Monika Fliszkiewicz, dr hab. Karol Giejdasz - Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierzga – naturalne źródło związków fenolowych – dr hab. Teresa Szczęsna, mgr Katarzyna Jaśkiewicz, dr Ewa Waś, mgr Monika Witek, dr Piotr Semkiw, dr Piotr Skubida - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
Czy miód manuka charakteryzuje  naturalnie niska aktywność enzymatyczna? – dr Ewa Waś, dr Dariusz Teper, dr hab. Teresa Szczęsna, mgr Katarzyna Jaśkiewicz, mgr Monika Witek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
V sesja plenarna  - Produkty pszczele, Pożytki i zapylanie
Przewodniczaca sesji – dr hab. Teresa Szczęsna
 
Wpływ pochodzenia geograficznego propolisu na jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe – mgr Piotr Robert Nowotnik - Wydział Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
Fenologia drzewiastych pożytków pszczelich - dr hab. Zbigniew Kołtowski - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach 
 
Flora pożytkowa gminy Domaradz na podstawie analizy mikroskopowej miodów - Maciej Bryś1, dr Ernest Stawiarz2, dr hab. Bożena Denisow2 - 1Licencjat - Studenckie Koło Naukowe Biologów, 2Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin Zakład Biologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
Flora pożytkowa wybranych zbiorowisk synantropijnych krajobrazu rolniczego Wyżyny Lubelskiej – mgr Jacek Jachuła, dr hab. Bożena Denisow, dr Monika Strzałkowska-Abramek  - Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Zakład Biologii Roślin Ogrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

I nie był to koniec zawartości merytorycznej konferencji. Jej częścią była przebogarta sesja posterowa.

 

PROGRAM SESJI POSTEROWEJ


1. PRZEŻYWALNOŚĆ TRUTNI W RODZINACH PSZCZOŁY MIODNEJ  - prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz,  dr Jerzy Samborski - Zakład Zoologii i Pszczelnictwa,  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 
2. WPŁYW JAKOŚCI POŻYTKU NA RUCH SKRZYDEŁ TANCEREK PSZCZOŁY MIODNEJ – dr Sylwia Łopuch, dr hab. Adam Tofilski - Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
3. OCENA ZMIAN BEHAWIORALNYCH U PSZCZOŁY MIODNEJ PODDANEJ WPŁYWOWI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 50Hz – mgr Paweł Migdał, dr hab. Adam Roman, mgr Agnieszka  Murawska, dr Ewa Popiela – Pleban - Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
4. CZERW TRUTOWY BYŁ NIEOCZEKIWANIE DOBRZE OGRZEWANY W RODZINACH APIS MELLIFERA UTRZYMYWANYCH NA PLASTRACH O STANDARDOWYCH I O MAŁYCH KOMÓRKACH  - dr hab. Krzysztof Olszewski, dr hab. Grzegorz Borsuk, dr hab. Aneta Strachecka, mgr Piotr Dziechciarz, mgr Łukasz Wójcik, prof. dr hab. Jerzy Paleolog - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Katedra Zoologii Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
 
5. WPŁYW EKSTRAKTU KONOPI NA AKTYWNOŚĆ SYSTEMU PROTEOLITYCZNEGO, JAKO JEDNEGO Z MECHANIZMÓW ODPORNOŚCIOWYCH PSZCZOŁY MIODNEJ -  inż. Patrycja Skowronek, dr hab. Aneta Strachecka - Sekcja Biologii Środowiskowej Koła Naukowego Ochrony Środowiska, Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej; Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Hodowla i genetyka
6. WPŁYW LICZBY PLEMNIKÓW PRZECHODZĄCYCH DO ZBIORNICZKÓW NASIENNYCH NATURALNIE I SZTUCZNIE UNASIENIONYCH MATEK PSZCZELICH NA ROZPOCZYNANIE PRZEZ NIE CZERWIENIA – dr Jakub Gąbka - Pracownia Pszczelnictwa, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
7. SEZONOWA ZMIENNOŚĆ UŻYŁKOWANIA SKRZYDEŁ U PSZCZÓŁ KAUKASKICH ORAZ KRAIŃSKICH – dr  Dariusz Gerula, Tomasz Białek, Ewa Skwarek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
8. ZASTOSOWANIE ZESTAWU HALOSPERM G2® W BADANIACH APIDOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH – dr Monika Kozłowska1, mgr Marcin Anusiewicz1, dr hab. Grzegorz Borsuk2,prof. dr hab. Wiesław Mułenko1 - 1Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej w Lublinie, 2Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
9. PORÓWNANIE ZACHOWANIA HIGIENICZNEGO I OBRONNEGO U TRZECH LINII (POPULACJI) PSZCZÓŁ RASY KRAIŃSKIEJ – mgr Adriana Mirecka - Pasieka Hodowlana „Sądecki Bartnik”
 
 
Gospodarka pasieczna i ekonomika pszczelarska
10. ANALIZA SEZONU PSZCZELARSKIEGO 2018 ROKU NA PODSTAWIE WIELKOŚCI WZIĄTKU – dr hab. Małgorzata Bieńkowska*, dr Dariusz Gerula, mgr Paweł Węgrzynowicz, dr Beata Panasiuk, Ewa Skwarek, Tomasz Białek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
11. STATYSTYCZNIE O PSZCZELARSTWIE W 2018 ROKU – dr Piotr Semkiw, dr Piotr Skubida, mgr Krzysztof Jeziorski, Andrzej Pioś -  Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
Choroby i zatrucia
12. PORÓWNANIE AKTYWNOŚCI POCHODNYCH PROTOPORFIRYNY IX, PP(LYS)2 I PP(LYS-LYS)2, W ZWALCZANIU MIKROSPORYDIÓW NOSEMA CERANAE – mgr Katarzyna Buczek1, dr hab. Mariusz Trytek1, dr Anna Gromada1, dr hab. Grzegorz Borsuk2, dr Katarzyna Rybicka-Jasińska3, prof. dr hab. Dorota Gryko3 - 1Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 3Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk w Warszawie
 
13. NOWE PATOGENY PSZCZOŁY MIODNEJ (APIS MELLIFERA) – dr Maria Michalczyk, dr hab. Rajmund Sokół - Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 
14. SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW ZWALCZANIA ROZTOCZY VARROA DESTRUCTOR PRZY UŻYCIU PRODUKTU  LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO BIOWAR 500® i POLYVAR YELLOW® -  dr hab. Krystyna Pohorecka, lek. wet. Marta Skubida, lek. wet. Andrzej Bober  - Zakład Chorób Pszczół, Krajowe Laboratorium Referencyjne właściwe dla badań prowadzonych w kierunku rozpoznawania zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i warrozy, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
15. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PIĘCIOLETNIEGO MONITORINGU STANU ZDROWOTNEGO RODZIN PSZCZELICH W KRAJOWYCH PASIEKACH – dr hab. Krystyna Pohorecka, lek. wet. Marta Skubida, lek. wet. Andrzej Bober, mgr Dagmara Zdańska - Zakład Chorób Pszczół, Krajowe Laboratorium Referencyjne właściwe dla badań prowadzonych w kierunku rozpoznawania zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i warrozy, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
16. OPTYMALIZACJA WARUNKÓW HODOWLI LARW PSZCZELICH W WARUNKACH LABORATORYJNYCH – lek. wet. Marta Skubida, dr hab.
Krystyna Pohorecka, lek. wet Andrzej Bober - Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
17. BADANIA PRZESIEWOWE NAD WYSTĘPOWANIEM AKARAPIDOZY W POLSCE – lek. wet. Andrzej Bober, dr hab. Krystyna Pohorecka, lek. wet. Marta Skubida - Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
18. ZDROWIE TRZMIELI W POLSCE – WSTĘPNE WYNIKI – dr Anna Gajda1, dr hab. Grażyna Topolska,  prof. Robert Paxton2 - 1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Pracownia Chorób Owadów Użytkowych, 2Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (MLU), Institut für Biologie Allgemeine Zoologie
 
19. KOLEJNY ROK MONITORINGU COLOSS POKAZAŁ PODWYŻSZONE STRATY RODZIN PSZCZELICH – dr hab. Grażyna Topolska,  dr Anna Gajda, lek. wet. Urszula Imińska - Pracownia Chorób Owadów Użytkowych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
20. IMIDAKLOPRYD ZABURZA PROTEOLIZĘ I AKTYWNOŚĆ BIOMARKERÓW W HEMOLIMFIE, ZWIĘKSZA METYLOWANIE DNA I USZKADZA WARSTWĘ PROTEOLITYCZNĄ KUTIKULI U APIS MELLIFERA – prof. dr hab. Jerzy Paleolog1,  Jerzy Wilde2,  Maciej Siuda2, Beata Bąk2,  Łukasz Wójcik1, Aneta Strachecka1 - 1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
21. SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANIA ROZTOCZY VARROA DESTRUCTOR PREPARATEM BIOWAR 500, W RODZINACH PSZCZELICH, BARDZO SILNIE PORAŻONYCH PASOŻYTAMI – dr Dariusz Gerula, mgr Paweł Węgrzynowicz, dr Beata Panasiuk, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, Tomasz Białek, Ewa Skwarek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
22. BADANIE ROZRODCZOŚCI PASOŻYTA VARROA DESTRUCTOR W RODZINACH PSZCZELICH  A.M. CARNICA I A.M. CAUCASICA – dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Beata Panasiuk, dr Dariusz Gerula, mgr Paweł Węgrzynowicz, Ewa Skwarek, Tomasz Białek - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
23. BADANIE LABORATORYJNE WPŁYWU MIESZANEK PESTYCYDÓW NA PRZEŻYWALNOŚĆ PSZCZOŁY MIODNEJ - mgr Paweł Migdał, dr hab. Adam Roman, mgr Agnieszka Murawska, dr Ewa Popiela-Pleban - Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 
24. WPŁYW PREPARATU FAGOWEGO PRZEZNACZONEGO DO ZWALCZANIA ZGNILCÓW NA ORGANIZM PSZCZOŁY MIODNEJ – BADANIA KLATKOWE – dr Ewa Popiela-Pleban1, mgr Paweł Migdał1, dr Ewa Jończyk-Matysiak2, dr Kinga Świtała-Jeleń3, dr hab. Adam Roman1, dr hab. Paweł Chorbiński1, dr Katarzyna Hodyra-Stefaniak3, mgr Barbara Owczarek2, mgr Agnieszka Murawska1, dr Beata Weber-Dąbrowska2, prof. dr hab. Andrzej Górski2 - 1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk,3 Pure Biologics Inc, Wrocław
 
25. OCENA TOKSYCZNOŚCI OSTREJ MIESZANINY METRONIDAZOLU I OKSYTETRACYKLINY DLA PSZCZOŁY MIODNEJ PO PODANIU DROGĄ
POKARMOWĄ – WYNIKI TESTU GRANICZNEGO – dr hab. Kamila, Mitrowska, mgr Maja Antczak - Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
26. WPŁYW GLIFOSATU NA BAKTERIE KWASU MLEKOWEGO W JELICIE ŚRODKOWYM PSZCZÓŁ W WARUNKACH LABORATORYJNYCH - dr hab. Paweł Chorbiński, mgr Magdalena Karwańska, mgr Magdalena Siedlecka - Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
Pożytki i zapylanie
 
27. DWULETNIE BADANIA NAD WPŁYWEM NAWOŻENIA DOLISTEGO GRYKI BOREM NA WYBRANE PARAMETRY JEJ NEKTAROWANIA – dr hab. Paweł Chorbiński1, dr hab. Marek Liszewski2 -  1Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, 2Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
28. WPŁYW SUSZY NA OBLOT I ZBIORY MIODU Z FACELII BŁĘKITNEJ – dr Dariusz Teper, dr Piotr Skubida, dr Piotr Semkiw, dr hab. Zbigniew Kołtowski, mgr Mikołaj Borański - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
29. ZASTOSOWANIE TELEDETEKCJI NISKOPUŁAPOWEJ I NARZĘDZI GIS DO OCENY OBSZARÓW ŁĄKOWYCH DOLINY TYŚMIENICY W ASPEKCIE WARTOŚCI PSZCZELARSKIEJ – dr Agnieszka Dąbrowska1, dr Marcin Siłuch2, dr Piotr Bartmiński3 - 1Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2Pracownia Geoinformacji, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 3Zakład Geologii i Gleboznawstwa, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
30. ROŚLINY ZIELNE OGRODU BOTANICZNEGO UMCS W LUBLINIE JAKO ŹRÓDŁO WIOSENNEGO POŻYTKU - dr Mykhaylo Chernetskyy, dr Krystyna Rysiak, dr Agnieszka Dąbrowska, dr Grażyna Szymczak - Ogród Botaniczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Lubelski
 
31. WARTOŚĆ  POŻYTKOWA  DLA  OWADÓW  ZAPYLAJĄCYCH DZIKO  ROSNĄCYCH  GATUNKÓW  RÓŻY  (ROSA L.) - dr Beata Żuraw1, dr Krystyna Rysiak2, mgr Małgorzata Szymańska3, dr Aneta Sulborska4, dr  Grażyna Szymczak2 - 1Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodnicy w Lublinie, 2Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 3Kancelaria Nieruchomości, Motycz 268 a, 21-030 Motycz, 4Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
32. STRUKTURA NEKTARNIKÓW KWIATOWYCH NIECIERPKA GRUCZOŁOWATEGO (IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE) – dr hab. Agata Konarska - Katedra Botaniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
33. WZBOGACANIE MIEJSKICH POŻYTKÓW PSZCZELICH PRZEZ KRZEWY Z RODZAJU BERBERYS (BERBERIS L.) – dr Ernest Stawiarz, dr hab. Marzena Masierowska, dr hab. Anna Wróblewska - Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Zakład Biologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

 Produkty pszczele
 
34. PORÓWNANIE SKŁADU ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W KRAJOWYCH MIODACH ODMIANOWYCH - mgr Katarzyna Jaśkiewicz - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
35. WYNIKI BADAŃ MONITORINGOWYCH POZOSTAŁOŚCI AKARYCYDÓW W MIODZIE, WĘZIE I WOSKU PSZCZELIM (2015–2018) – dr hab. Teresa Szczęsna, dr Piotr Skubida, mgr Monika Witek, dr Ewa Waś, mgr Katarzyna Jaśkiewicz - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
36. PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH MIODU POCHODZĄCEGO Z PASIEKI MIEJSKIEJ ORAZ Z TERENÓW ROLNICZYCH – dr Agata Bednarek, mgr Łukasz Nicewicz, Patrycja Pawłowska - Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
37. OCENA AKTYWNOSCI MIKROBIOLOGICZNEJ MIODÓW BARTNYCH – dr hab. Beata Madras-Majewska, dr Łucja Skonieczna, Adam Sieńko1, Maciej Ochnio - Pracownia Pszczelnictwa, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 1Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Augustów
 
38. KONCENTRACJA WYBRANYCH PIERWIASTKÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH TOKSYCZNYCH W MIODACH POLSKI I KAZACHSTANU – dr Yekaterina Zonova1, dr hab. Adam Roman2, dr Paweł Migdał2, dr Maja Słupczyńska1 - 1Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
39. ANALIZA PREFERENCJI KONSUMENTÓW MIODU – mgr Zbigniew Kamiński, dr hab. Beata Madras-Majewska, dr Barbara Zajdel - Pracownia Pszczelnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
40. OZNACZANIE POZOSTAŁOŚCI NITROIMIDAZOLI W WOSKU PSZCZELIM METODĄ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ ZE SPEKTROMETRIĄ MAS – dr hab. Kamila Mitrowska, mgr Maja Antczak - Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
Inne owady zapylające
41. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWĄ PSZCZÓŁ (HYMENOPTERA: APOIDEA) W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH KIELECCZYZNY – dr hab. Jolanta Bąk-Badowska - Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
42. WIEK SAMCÓW I SAMIC PSZCZOŁY MURARKI OGRODOWEJ OSMIA RUFA L. A EFEKTYWNOŚĆ UNASIENIANIA – dr hab. Karol Giejdasz, prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, dr Aleksandra Łangowska - Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
43. ROZWÓJ POPULACJI MURARKI OGRODOWEJ (OSMIA RUFA L.) I JEJ FAUNY TOWARZYSZĄCEJ NA OBSZARACH W RÓŻNYM STOPNIU ZURBANIZOWANYCH – dr Barbara Zajdel1, mgr Mikołaj Borański2, dr Kornelia Kucharska3, dr Dariusz Teper2, dr Ada Domańska1 - 1Pracownia Pszczelnictwa, SGGW
w Warszawie, 2Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, 3Zakład Zoologii, SGGW w Warszawie
 
44. ŹRÓDŁA POŻYTKU PYŁKOWEGO MURARKI OGRODOWEJ (OSMIA RUFA L.) NA OBSZARACH W RÓŻNYM STOPNIU ZURBANIZOWANYCH – dr Barbara Zajdel1, mgr Mikołaj Borański2, dr Kornelia Kucharska3, dr Dariusz Teper2, dr Ada Domańska1 - 1Pracownia Pszczelnictwa, SGGW w Warszawie, 2Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach,  3Zakład Zoologii, SGGW w Warszawie
 
45. BIORÓŻNORODNOŚĆ I LICZEBNOŚĆ PSZCZÓŁ (HYMENOPTERA, APOIDEA) NA RZEPAKU OZIMYM - Dr Dariusz Teper, mgr Mikołaj Borański, dr hab. Zbigniew Kołtowski - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
46. OCENA BIORÓŻNORODNOSCI I ZAGĘSZCZENIA PSZCZÓŁ NA UPRAWACH GRYKI ZWYCZAJNEJ (FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH) – mgr Mikołaj Borański, dr hab. Zbigniew Kołtowski, dr Dariusz Teper - Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
47. HODOWLA MURARKI ROGATEJ (OSMIA CORNUTA LATR., 1805) W POLSCE – mgr Mikołaj Borański1, dr Dariusz Teper1, dr Barbara Zajdel2, dr Kornelia Kucharska3 - 1Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, 2Pracownia Pszczelnictwa, SGGW w Warszawie, 3Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, SGGW w Warszawie
 
48. PRZEGLĄD MIKROFLORY TOWARZYSZĄCEJ MURARCE OGRODOWEJ (OSMIA RUFA) - Adam Staniszewski1,2 - 1Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
49. OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MURARKI OGRODOWEJ (OSMIA RUFA L.) JAKO CZYNNIKA ZWIĘKSZAJĄCEGO PLONOWANIE LIPY DROBNOLISTNEJ (TILIA CORDATA MILL.) W LEŚNYCH PLANTACJACH NASIENNYCH – mgr Mateusz Kęsy, dr hab. Monika Fliszkiewicz, dr Weronika Banaszak-Cibicka - Zakład Hodowli Owadów Użytkowych, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
przedstawił: Sławomir Podgajny (tekst + foto)

Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Kazimierz Dolny '2019 Konferencja
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter