Aktualności

Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy w Częstochowie '2017

Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy w Częstochowie '2017
Dodano: 08/12/2017

Tradycyjne, grudniowe Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy w Częstochowie, to dwudniowe święto, które miało miejsce w dniach 6 – 7 grudnia 2017 r. Jego inauguracją była 23. Krajowa Konferencja Pszczelarska pod tytułem: „Diagnoza i rozwój polskiego pszczelarstwa”, która odbyła się w Sali o. Kordeckiego na Jasnej Górze pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Treścią konferencji były następujące wykłady:


1. Profesor Grażyna Topolska (SGGW) – Zimowe straty rodzin pszczelich w latach 2006 -2017 w Polsce i w Europie; rozmiar, rozmieszczenie oraz czynniki ryzyka.
2.Jacek Parszewski, Główny Specjalista, Wydział Produktów Zwierzęcych, Departament Rynków Rolnych MRiRW – Problematyka strategii Ministerstwa RiRW wobec pszczelarstwa polskiego.
3.Rafał Kołodziejczyk, Główny Specjalista, Wydział Kwarantanny i Ochrony Roślin, Departament Hodowli i Ochrony roślin MRiRW – Problematyka strategii Ministerstwa RiRW wobec pszczelarstwa polskiego cd.
4.Grzegorz Gorzała - Główny Specjalista, Biuro Ochrony Roślin Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Problem stosowania środków ochrony roślin w kontekście życia zapylaczy a szczególnie pszczoły miodnej.


Czy były to interesujące dla pszczelarzy wystąpienia ?

 

Wydaje się, że niezbyt. Wystąpienia p. Rafała Kołodziejczyka i Grzegorza Gorzały różnił tylko dobór fotografii i znacząco różna siła głosu wykładowców. Treścią obydwu wykładów było to, że gdy pszczelarzowi zdarzy się nieszczęście podtrucia czy wytrucia pszczół w piątkowe popołudnie, to bez zmontowania Wysokiej Komisji z udziałem przedstawicieli PLW, WIORIN, PZP, Urzędu Gminy lub Miasta nic pszczelarz nie wskóra. Zatem powodzenia tym, którym się ta sztuka uda w realiach codzienności ! Obydwaj wykładowcy, reprezentujący ważne organy władzy, nie mieli dla słuchaczy choćby tak prostej rady, by w sytuacjach zagrożeń chemicznych korzystać ze znanych numerów telefonów 112 czy 997.

 

Pan Jacek Parszewski reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił trudną do policzenia ilość działań ministerstwa na rzecz pszczelarstwa. Wypowiedź wsparł fotografią kilku uli na dziedzińcu ministerstwa obsługiwanych przez hermetycznie odzianą postać - o tyle dziwnych uli, że trudno w nich dostrzec pszczoły (ale może to kwestia niezbyt wysokiej jakości fotografii). Dość powiedzieć, że z tej wypowiedzi pszczelarze nie dowiedzieli się, kiedy będzie na nich czekał w sprzedaży niedrogi cukier paszowy, kiedy będą mogli w ciemno kupować węzę nienagannej jakości, kiedy doczekają się wymogu opisywania na etykietach miodów kraju ich pochodzenia, kiedy i czy zmieni się system wsparcia pszczelarstwa na taki sam, jak w rolnictwie; kiedy pszczelarstwo wyjdzie z szarej strefy i będzie rzetelnie nadzorowane pod względem analitycznym. Ale ministerstwo, jak informował jego pracownik, już, już jest blisko opracowania strategii. Strategii, jak tu poukładać klocki, by pszczelarzom było, jak w niebie. W końcu polscy pszczelarze, jak się dowiedzieliśmy, są trzecią potęgą Europy - w ilości posiadanych uli (bo tego, co jest w tych ulach, nie wie nikt).

 

Wykład prof. Topolskiej był wśród tej tematyki najbardziej oczekiwanym. Nie ma bowiem chyba pszczelarza, który nie chciałby dowiedzieć się, co się stało po ostatniej zimie, dlaczego nastąpił pogrom w pasiekach. I chyba najbardziej zainteresowanym był tu obecny na sali p. Zieniewicz, uznany pszczelarz, który po ostatniej zimie stracił całą pasiekę. Niestety. Odpowiedź nie padła. Naukowcy badając przyczyny natrafili na tylko problemy z ich analizowaniem. Po wykładzie prof. Topolskiej wiemy, że takie zwiększone straty po prostu bywają i są odnotowywane na całym świecie. Mogą być rezultatem CCD (colony collapse disorder - zespół ginięcia rodzin pszczelich) albo CDS (colony depopulation syndrom). Stwierdza się wówczas wszelkie choroby, pasożyty, ale żaden nie jest w ilości zagrażającej życiu rodziny pszczelej. Jednym słowem - zdarzenia te dalej są zagadką, a czyników ryzyka na tyle dużo, że ich wyeliminowanie nie jest możliwe.

 

Czy były pytania do konferencyjnych wystąpień ? Okazało się, że wykłady były tak czytelne, tak wyczerpujące, taka była ich klasa, że słuchacze nie mieli do nich ani jednego pytania.

 

Konferencja, przygotowana u stóp Jasnogórskiej Pani pod ministerialnym patronatem w przeddzień święta patrona pszczelarzy, nie poruszyła serc. I nie była wydarzeniem dodającym otuchy na przyszłość. Dało się to z łatwością usłyszeć i zobaczyć wśród wyjątkowo licznego audytorium.Ale była miejscem przyjaznych spotkań, kuluarowych dyskusji. Na chętnych czekały w holu Domu Pielgrzyma stoiska z literaturą pszczelarską i krawatami w miodowe wzory. Gwiazdą tych stoisk był znany w środowisku Pan Cezary Kruk chętnie omawiający "smaczki" swej pracy pszczelarskiej.

 

Wprowadzeniem w klimat 29 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę pod hasłem:
„Pokładamy nadzieję w Panu” było wieczorne nabożeństwo w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy, której przewodniczył ks. Andrzej Molenda – Duszpasterz Pszczelarzy Diecezji Częstochowskiej, a homilię wygłosił ks. Jacek Dudziński – Duszpasterz Pszczelarzy Diecezji Toruńskiej
Dzień zakończył Apel Jasnogórski.

Wydarzenie było wspólnym organizacyjnym dziełem następujących organizacji:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie www.czwa.odr.net.pl
Polski Związek Pszczelarski w Warszawie
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie
Organizatorzy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę:
Polski Związek Pszczelarski w Warszawie www.zwiazek-pszczelarski.pl
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie www.rzpcz.pl

 

relacja Sławomir Podgajny, 2017.12.07

 

 

 

 Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie '2017
Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter