Aktualności

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
Dodano: 04/11/2017

II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" to jedno z ważniejszych i większych pszczelarskich wydarzeń. Zapraszamy w dniach 17 - 19 listopada 2017 r. do Burzenina.

 

II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie

pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" 17 - 19 listopada 2017 r.

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada”
w Strumianach koło Burzenina odbędzie się II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska
 pt. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" .

Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej  klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Tematyka tegorocznej konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które chciałyby objąć konferencję swym patronatem i wspomóc finansowanie tak szeroko zakrojonego projektu. Ze swej strony możemy zagwarantować firmie reklamę podczas trzech dni konferencji. Zaznaczamy, iż w zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkaset osób z całej Polski, reklama może więc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Istnieje także możliwość zorganizowania stoiska wystawienniczego lub handlowego.
 

 PROGRAM KONFERENCJI

dr hab Małgorza Bieńkowska, Prof. nadz. IO

Czy możliwa jest hodowla pszczoły odpornej na Varroa destructor?

Marcin Raczyński - VET-ANIMAL

Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce

dr Milena Bajda UP w Lublinie

Odporność matek pszczelich w warunkach naturalnych i sztucznych

dr Aneta Ptaszyńska UMCS Lublin

Nosemoza jako jeden z czynników depopulacji rodzin pszczelich

mgr Aleksandra Łoś UP w Lublinie

Wpływ zakwaszenia syropu cukrowego na pszczołę miodną.

dr hab. Zbigniew Kołtowski, Prof. nadz. IO

Pożytki pszczele – istota dochodowego pszczelarstwa

Prof. nadz. Zbigniew Kołtowski, Instytut Pszczelarstwa w Puławach

Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Odporność pszczół w dobie XXI wieku

dr Michael Rubinigg, Biene österreich

Wychów matek pszczelich w Austrii

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Ciało tłuszczowe jako centrum metaboliczne pszczół

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 1

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 2

Dofinansowanie sektora pszczelarskiego w Republice Czeskiej

dr hab. Tatiana Čermáková – Słowacja

Zmiany klimatyczne, a produkty pszczele (wpływ zmian klimatycznych na produkcję i jakość produktów pszczelich)

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Drogi zanieczyszczenia rodzin pszczelich oraz produktów pszczelichSzczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e - mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

 

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 10.11.2017 drogą elektroniczą lub pocztą

Wpłaty należy dokońać do dnia 10.11.2017 na konto bankowe

25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

w tytule ,,II MŁKP – imię i nazwisko’’

 

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewódzktwa Łódzkiego Witold Stępień

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

 Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska 

 Prezydent PZP Waldemar Kudła

Firma Łysoń

Firma Orion

 

Patronat regionalny

Urząd Marszałkowski w Łodzi

 Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 Gmina Burzenin

 
PROMUJE ŁÓDZKIE

Sponsorzy

Urząd Gminy Witonia, Urząd Gminy Burzenin, Firma Łysoń, Firma Orion, Firma Agrana, Firma Vet - Animal, Firma Konigin, F.H.U. Waleński

Wstecz
Subskrybuj nasz newsletter